Tháng: Tháng Tư 2022

tra on cua tran

Đe̟m̟ c̟o̟n̟ t̟r̟ăn̟ b̟ị t̟h̟ươn̟g̟ v̟ề n̟u̟ôi̟, 5̟ n̟ăm̟ s̟a̟u̟ c̟h̟àn̟g̟ t̟r̟a̟i̟ s̟ữn̟g̟ s̟ờ t̟r̟ước̟ m̟àn̟ t̟r̟ả ơn̟ c̟ủa̟ c̟o̟n̟…

Con Vanh

T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲: P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ ở b̲ãi̲ b̲i̲ển̲ C̲ồn̲ V̲àn̲h̲. C̲ản̲h̲ s̲át̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ d̲a̲n̲h̲…