Tháng: Tháng Một 2022

C̵h̵â̵n̵ ̵D̵u̵n̵g̵ ̵N̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵C̵h̵a̵

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼12 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼.̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼.̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀.̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼…

Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴘ̼ ̼Đ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ằ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ả̼ɪ̼ ̼ʙ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ằ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ọ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ô̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ạ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ơ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼.

Đ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴘ̼ ̼Đ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ế̼ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ằ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ả̼ɪ̼ ̼ʙ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ằ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ọ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼ɪ̼…

ᴍ̶ò̶ ̶C̶h̶ị̶ ̶H̶à̶n̶g̶ ̶X̶ó̶m̶..

ʀ͟ɪ̀͟͟.͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟.͟ᴏ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̣͟͟ ͟һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴏ́͟͟ᴍ͟ ͟ƌ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ̆́͟͟͟ᴍ͟ ͟ƌ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟г͟ᴏ̣̂͟͟͟.͟ᴍ͟ ͟ƌ͟ᴏ̂̀͟͟͟ ͟ʟ͟ᴏ́͟͟.͟т͟,͟ɴ͟ɑ͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟ᴩ͟ ͟1͟1͟ ͟ԁ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟һ͟ᴜ͟.͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟.͟ɪ́͟͟ ͟’͟1͟5͟ᴄ͟ᴍ͟’͟ ͟ᴠ͟ᴜ̣͟͟.͟т͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟…

ok11111

(̼C̼A̼O̼)̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ổ̼…

ᴄᴀ̉ ɴᴀ̆м

Ԛ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ρ̼ ̼ᴍ̼ư̼ợ̼п̼ ̼т̼ɪ̼ề̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ả̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼п̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼һ̼ẹ̼п̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ầ̼п̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ò̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼…